De technische details

Je aanbouw moet stabiel zijn want deze weegt zo’n 30.000 kilo. Daarom onderzoeken we heel goed de grond waarop deze komt te staan. Met ‘sonderingen’ bekijken we de bodemlagen. Daarna gaan we kijken welke heipalen er moeten komen en hoe lang deze moeten zijn. Dat is belangrijk en bijna altijd nodig: in Nederland is maar twintig procent van de bodem geschikt om te bouwen zonder heipalen. In tachtig procent van de gevallen is de grond te slap of te onstabiel waardoor er verzakkingen kunnen ontstaan.

Hoe werkt het bodemonderzoek?

Een gespecialiseerd bedrijf komt bij je thuis en duwt een holle buis in de grond. Zo wordt de sterkte en samenstelling van de bodem gemeten. Meestal gebeurt dat op één plek maar wij doen het altijd op twee plekken. Alleen zó kunnen we met zekerheid bepalen of de grond overal sterk genoeg is om de uitbouw te dragen en een optimaal funderingsplan maken.

sondering aanbouwfabriek

Het funderingsadvies

In een rapport beschrijven we de grond en berekenen we het draagvermogen op verschillende plekken. Is dat onvoldoende om de uitbouw te kunnen dragen, dan adviseren we deze op heipalen te laten rusten. Hoe lang deze zijn? Ook dat lees je in het funderingsadvies. We slaan de palen net zo diep de grond in tot ze op een stevige zandlaag rusten.

De kosten voor het bodemonderzoek (de sondering), de berekeningen en het funderingsadvies bedragen in totaal ca. € 2.500,00. Onze dealer zal dit met je bespreken tijdens het adviesgesprek. Aanbouwfabriek neemt vervolgens deze kosten mee in de offerte. Da’s wel zo transparant.

De constructietekeningen en berekeningen

Zomaar iets bouwen, dat mag natuurlijk niet: constructieberekeningen zijn wettelijk verplicht. Daarom komt er altijd een erkende constructeur bij te pas. Die berekent hoe zwaar de constructie wordt belast en welke eisen er aan het materiaal en de bouw worden gesteld. Erg belangrijk, want zo weet je zeker dat je veilig woont. De kosten van deze berekeningen door een gediplomeerde bouwkundige bedragen ongeveer € 1.200,00. Bij Aanbouwfabriek zijn de constructieberekeningen gratis.

Het bodemonderzoek, het funderingsplan en de constructieberekeningen beloven je hoogwaardige en veilige bouw. Ons Stabiliteitswaarborg!